Formand:

Anne Kollberg
Øllerupvej 43
4700 Næstved
 
Tlf: +45 20 24 40 91
email ajk.horses@gmail.com
 

Næstformand

Anja Nygaard
Adelvadvej 12
6240 Løgumkloster
 
Tlf: +45 61 76 11 11
email Anja726@hotmail.com
 

Kasserer og medlemsservice

Charlotte Grønlund Christiansen
Enghaven 5
4450 Jyderup
 
Tlf: +45 51 36 81 03
email Charlotte@stutteri-lund.dk

 

Tina Bruun Sørensen
Holmevej 20
6240 Løgumkloster
 
Tlf: +4561 75 69 61
email thoholm@c.dk

 

Per Torp
Lille Hejbølvej 4
6870 Ølgod
 
Tlf: +45 40 11 95 98
email Per@aafoto.dk

Generalforsamling på østerhøjst kro den 26.42019. (referat)

1. Velkomst ved formanden Anne Kollberg

2. Sø¸ren bliver valgt som dirigent. 

3. Stemmes ved hændsoprækning. 

4. Der berettes om årets arrangementer, at der er underskud og det er ok.  Anne       fortæller om de kårede heste til arrangementerne.  Anne uddeler Diplomer til          Elke Carstensen og Anja B. Nygaard.  Der foreslås  mange tiltag

    Formandens beretning godkendes. 

5. Anne orienterer om nyt fra forbundet. Og om de udfordringer det står over for.

6. Regnskabet godkendes.

7. Kontingent bliver som hidtil.

8. Anja B. Nygaard genvælges.  Henriette Bregendorf Og Elke Carstensen                 vælges som suppleanter. 

9. Heinrich Carstensen og Karen Mayer vælges som revisorer. 

10. Anne Kollberg genvælges som formand. 

11. Ingen indkomne forslag til kandidater

12. Ingen indkomne forslag

13. EVT guld medaljer føl nævnes

h-hj_01
Website_Design_NetObjects_Fusion
hanlogodk